İktisat; malların ve hizmetlerin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini inceleyen; ne üretmeli, nasıl üretmeli ve kimler için üretmeli sorularına cevap arayan bir sosyal bilim dalıdır.

 

İktisat Bilimi, olguları ve olayları anlamak için İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Hukuk, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji, Felsefe, Tarih, Edebiyat, Matematik, İstatistik ve Ekonometriden faydalanır. Hemen hemen her gün kitle iletişim araçlarında haber olan büyüme, işsizlik, enflasyon, verimlilik, dış ticaret gibi toplum refahını yakından ilgilendiren konular iktisadın ilgi alanına girer.

 

İktisat, birçok alt alana ayrılmaktadır. Bunlardan bazıları; İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisat Tarihi ve İktisadî Gelişme ve Uluslararası İktisat'tır.